Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 27 2017

7064 b9aa 500
Reposted fromimorca imorca viacarlandlouise carlandlouise
sorata
Nie staraj się dobrze wyglądać, po prostu dobrze się czuj w tym, co na siebie włożyłaś. Jesteś piękna, nie musisz się przebierać i malować. Bądź jak Francuzki, bezpretensjonalna i lekka. Tylko kręgosłup musisz mieć mocny.
— Wysokie obcasy
sorata
1517 d7d1 500
Reposted fromkaiee kaiee vianostalgiaaniola nostalgiaaniola
sorata
5207 38ba 500
Reposted fromthilda thilda viadum-spiro-spero dum-spiro-spero

October 20 2017

sorata
1197 8eee
Reposted fromnyaako nyaako vianostalgiaaniola nostalgiaaniola
0599 46bd 500

polychelles:

Sleggveien, Norway by Øystein Engan

Reposted fromhawke hawke vianostalgiaaniola nostalgiaaniola
sorata
5749 b85f
Reposted fromkrukowate krukowate viaoversensitive oversensitive
7533 64d4

October 17 2017

sorata
sorata
sorata
6386 ccee

September 26 2017

sorata
sorata
4192 eae4
Reposted fromGIFer GIFer viacarlandlouise carlandlouise
sorata
Reposted fromolgazet olgazet viacarlandlouise carlandlouise
sorata
0449 4051
sorata
9324 af19 500
Reposted fromtojika4 tojika4 viacarlandlouise carlandlouise
sorata
7478 6070 500
Reposted fromwwannie wwannie viaoversensitive oversensitive
sorata
"Szukamy ciepła nawet w kubku z gorącą herbatą, w zaparowanych oknach, bo tak bardzo tęsknimy za ciepłą duszą...” ”
— Tadeusz Różewicz
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl